Skip to content

佮阮聯絡 · Contact Us

麻煩汝透過下跤 tsit 个表來留幾句仔話抑是提出欲加入《四界个聲》福建(台文)版本

Mâ-huân lí thàu-kuè ē-kha tsit-ê pió lâi lâu kúi-kù-á uē ah-sī thê-tshut beh ka-ji̍p Sì-kuè ê siaⁿ Hok-kiàn (Tâi-bûn) pán-pún.

Please use the form below to leave your comments or express interest in joining the team of Global Voices in Hokkien (Taiwanese)!

Advertisements
No comments yet

发表评论

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com 徽标

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  更改 )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  更改 )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  更改 )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  更改 )

w

Connecting to %s

%d 博主赞过: